Sygnaliści ustawa – co wiemy na ten temat

Polski ustawodawca pracuje nad ostatecznym projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Nie idzie to tak sprawnie, jak byśmy wszyscy chcieli. Z niecierpliwością na zakończenie prac czekają przede wszystkim podmioty, które będą zobowiązane do wprowadzenia tych przepisów. Są to podmioty prawne zatrudniające ponad 50 osób, a także wszystkie podmioty w branży finansowej i zobowiązane do bezpieczeństwa transportu oraz ochrony środowiska zatrudniające pracowników. Na te rozwiązania czekają również organy publiczne, które będą musiały udostępnić kanał zewnętrzny przyjmowania zgłoszeń.

Jakie wymagania mają podmioty prawne?

Muszą udostępnić wszystkim powiązanym z podmiotem osobom wewnętrzny kanał zgłoszeniowy. Zobowiązani są również do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych. Procedura ta musi być konsultowana ze związkami zakładowymi albo przedstawicielami pracowników. Czas konsultacji to 7-14 dni. Następnie po akceptacji dokument wchodzi w życie po okresie 14 dni od opublikowania. Procedura powinna być znana wszystkim zainteresowanym osobom. Projekt ustawy właściwie dopuszcza tylko przyjmowanie zgłoszeń jawnych, jednak może zdarzyć się, że wpłynie zgłoszenie anonimowe. Zgłoszenia można składać w formie ustnej lub pisemnej, a pisemnie to znaczy również elektronicznie. Jeżeli sygnalista nie podał swoich danych kontaktowych, nie ma obowiązku przekazywania potwierdzenia odebrania zgłoszenia i przekazania informacji zwrotnej. W innej sytuacji podmiot ma 7 dni na potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i kolejne 3 miesiące na przekazanie informacji zwrotnej. Podmioty prawne powinny dopełnić należytej staranności przy wyborze osób lub podmiotów zewnętrznych, które będą zajmowały się zgłoszeniami. Pracownicy działają na podstawie upoważnienia, a podmioty zewnętrzne – umowy.

Bezpieczeństwo sygnalisty

Oczywiście sygnalista musi się czuć bezpieczny, dlatego należy zapewnić mu ochronę jego danych osobowych i nie dopuścić do działań odwetowych, o czym więcej można przeczytać tu https://sygnalista24.info/wdrozenie-dyrektywy/. To na podmiocie prawnym spoczywa obowiązek udowodnienia, że nie doszło do działań niezgodnych z procedurami. Podmioty powinny również zachęcać sygnalistów, aby korzystali z procedury zgłoszeń wewnętrznych, kiedy problem można rozwiązać wewnątrz organizacji.

Za brak stosowania przepisów, zakazane działania, w tym stosowanie działań odwetowych czy ujawnienie danych grożą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Na razie czekamy. Aktualnie procedowany jest już czwarty projekt polskiej ustawy.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *